Rekvizīti

Biedrība "TREJDEVIŅAS NOMETNES"

Juridiskā adrese: Duntes iela 28-147, Rīga, LV-1005

Vienotais reģistrācijas numurs: 40008246716

Konta Nr.: LV71NDEA0000084680080