Latviešu saiets “TREJDEVIŅI”

Personīgajai izaugsmei un tautas vienotībai!

 

 

Saieta pamatmērķi:

Saieta norišu klāsts ietver gan latviskās dzīvesziņas teorijas, gan praktiskās nodarbības, personīgo prasmju veidošanas un pilnveidošanas nodarbības, fiziskās aktivitātes un sportu, kas veidotas tā, lai saieta norisēs varētu piedalīties katrs saieta dalībnieks, atbilstoši viņa vecumam un interesēm. Saiets ir lieliska iespēja saturīgi un noderīgi vadīt laiku visai ģimenei kopā.

Viens no saieta mērķiem ir dzimtu stiprināšana, tādēļ saietā tiek piedāvāti īpaši noteikumi dzimtu pārstāvju, radinieku kopīgai dalībai, kas dos iespēju baudīt saietu ērtāk un finansiāli izdevīgāk. Esat mīļi gaidīti saietā kopā ar saviem ģimenes locekļiem, vecākiem, bērniem un pārējiem radiem. 

 

Uz tikšanos latviešu saietā “TREJDEVIŅI” un citās notikšanās!