Kontaktinformācija

e-adrese: info@saietstrejdevini.lv
pasta adrese: Pasta iela 6, Limbaži, LV-4001

Saieta TREJDEVIŅI „Palsmane 2018” darba grupa:

Evija Rudzīte, Rinalds Rudzītis, Kristiāna Rudzīte, Dāvis Rudzītis, Inese Krūze, Madis Krūze, Roberts Šilings, Inese Stivriņa

Rekvizīti:
Biedrība “TREJDEVIŅAS NOMETNES”;
Juridiskā adrese: “Meža Salas”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4020
Vienotais reģistrācijas numurs: 40008246716
Banka: AS „Luminor Bank”
SWIFT: NDEALV2X
Konts (IBAN): LV71NDEA0000084680080