DRABEŠI 2017
"ASNI"

             2017.gada pirmajā augusta nedēļā Amatas novada Drabešos risinājās otrais latviskās dzīvesziņas saiets “TREJDEVIŅI”. Saieta mājvieta šoreiz bija Amatas novada Drabešu internātskola. Saieta vadmotīvs “ASNI” sasaucās ar izaugsmi, kuru saiets piedzīvo no tā rašanās brīža. Sākumā tiek sēta sēkla, nākamais solis – no tās dīgst asni. Tas ir brīdis, kad zemē iedēstītais sāk augt un attīstīties, bet joprojām ļoti sargājams, kopjams, saudzējams un rūdāms. Un arī cilvēka apzināšanās, ka es esmu Latvija un, ka ir svarīgi kopt šai kultūras telpai atbilstošo dzīvesziņu kādā brīdi ir kā mazs asns, kuru nepieciešams  sargāt, kopt un spēcināt.
             Saieta mērķi saglabājās nemainīgi – latvietības turēšana un kopšana, latviešu kā tautas pašapziņas celšana un vienotības stiprināšana, latviskās dzīvesziņas padziļināta izzināšana un apgūšana, dzimtu stiprināšana un personīgā garīgā izaugsme.
             Uz saietu sabrauca liels un mazs, gan iepriekšējā saieta dalībnieki, gan tie, kam šī bija pirmā TREJDEVIŅI pieredze. Sabrauca lai atkal satiktos, lai kopā darbotos, mācītos, izjustu, pieredzētu, lai dalītos ar savu sirds degsmi un saņemtu to spēku, ko mums dod mūsu zeme, valoda, senči, dievestība un arī mēs paši – viens otram.
             Saiets piedāvja plašu nodarbību programmu – bija iespēja izzināt baltu zīmes, meklēt tautas dziesmu kodu un apgūt spēka vārdu pielietojumu. Praktiskajos ritos apgūt bērza tāss apstrādi, darināt arheoloģisko kreklu, veidot pērlīšu rotas, izgatavot apavus vai iemācīties adatas pinumu. Bija gan meditācijas, gan fiziskās aktivitātes. Kamēr vecāki apmeklja nodarbības, jeb ritus, mazākie bērni  no 3 – 6 gadiem tika nodarbināti Trejdeviņu prātnieku skolā. Bija padomāts arī par jaunajiem vecākiem un mazuļiem līdz 3 gadiņiem. Pasākumu programma tika sagatavota arī 7 līdz 14 gadus veciem dalībniekiem kuri varēja darboties ar bērzu tāsīm, veidot mīļietiņas un darboties ar mālu. Jaunieši savu laiku varēja vadīt sarunās, stila darbnīcā, veidot koka zobenu, rakstīt scenāriju un uzņemt paši savu saieta filmu vai radot kādu mākslas darbu.
             Vakaros dalībniekus iepriecināja gan vakara viesi, gan kopdziesmas pie ugunskura, gan latvju danči. Tuvojoties saieta noslēgumam, visi pulcējāmies uz kopīgu uguns notikumu – spēkam un vienotībai.
             Nedēļa paskrēja nemanot, priecīga, notikumu pilna, izjusta, sevī un visos kopā izdīvota. Saiets pagāja, lai atkal notiktu pēc gada, lai mēs atkal varētu satikties kopīgai darba, prieka un laimīgu sajūtu nedēļai.
             Tiksimies TREJDEVIŅOS!

DIENAS KĀRTĪBA

6:00 – 8:30 Mostamies

Pamosties palīdzēs Diāna Stupele, Agris Vanags vai Elizabete Deičmane. Mostas katrs kā nu māk un vēlas – peld, skrien, dižā vientulībā vai kopā ar citiem dalībniekiem. Rīta rosmi kopā nodrošinās Diāna vai Agris.

9:00 – 9:30 Brokastojam

Skolas ēdnīcā vai nojumē pie dabas Pirms brokastīm satiekamies, jauki uzsmaidām cits citam pārmijam kādu vārdu, bet pie galda pēc galda dziesmas nodziedāšanas sēžamies visi reizē.
Labu apetīti!

9:45 – 10:00 Trejdeviņas ziņas zālē

Ikviens dalībnieks katru rītu saņem aktuālo informāciju par dienas norisēm, sveicam dienas jubilārus, kā arī noskatāmies saieta TV ziņas un nodziedam dienas kopdziesmu.

RĪTA RITI
10:15-12:45

PUSDIENOJAM 13:00 – 13:45 Skolas ēdnīcā vai nojumē pie dabas

Pusdienās ierodamies laicīgi, lai visi  reizē –  pēc galda dziesmas nodziedāšanas –  sēstos pie galda. Ieteikums mainīt vietu pie galda, lai pēc iespējas vairāk savstarpēji iepazītos. Labu apetīti!

CILTIS (BĒRNIEM, SIEVĀM, VĪRIEM)
14:00 - 16:30

KOPĀ BŪŠANA
16:45 - 18:45

19:00 – 19:45 Vakariņojam skolas ēdnīcā vai nojumē pie dabas

Arī vakariņās ierodamies laicīgi, lai pēc galda dziesmas
nodziedāšanas visi kopā sēstos pie galda. Ieteikums mainīt vietu pie
galda, lai pēc iespējas vairāk savstarpēji iepazītos. Labu apetīti!

PIEVAKARES NOTIKUMI
20:00 - 21:30

ČUČU MUIŽA
21:30 - 22:00
Katru vakaru pēc Pievakares notikuma uz Čuču muižu mazos un lielos aicinās pasaciņa!
Ar labu nakti un līdz rītam!

LABVAKARI VAKARĀ
22:30 - ...