MEŽA SALAS 2022 (31. jūlijs -6. augusts)

“SPĒKS”

Rats pagriežas, spēks atgriežas!

     Saiets TREJDEVIŅI ir vieta, kurā latviešu ģimenes, latviešu dzimtas, mēs visi – TREJDEVIŅI ļaudis kopā veidojam savu laiktelpu. Mēs tajā kopā notiekam, kopā darām, un to kopā piepildām ar savu garīgo saturu, tātad – turam savu tautu, un turam to spēkā.
     2020.gada saietā piepildījām un noslēdzām trīs saietu ciklu – KOPĀ (2018.g.) AUGT (2019.g) UZ GAISMU (2020.g), un pagājušajā gadā ar saieta tēmu “LĪDZSVARS” (2021.g) uzsākām jaunu ciklu, kuru šogad stiprinām ar saieta tēmu “SPĒKS”.
     Esam dzimuši, auguši, un nu izauguši, līdz TREJDEVIŅI ir nostiprinājies tāds, kāds tas ir gatavs stāvēt, pastāvēt un attīstīties. Šogad dosim tam spēku. Spēku, ko paši ņemsim, veidosim, vairosim un laidīsim Pasaulē. Lai TREJDEVIŅI spēks mūs vieno un stiprina! Lai Top!

Saieta TREJDEVIŅI
darba grupa

Riti bērniem un jauniešiem

Lai noskaidrotu plašāk par ritiem, spied uz attēla vai rita nosaukuma.

Trejdeviņi prātnieki (Vida Freija, Anda Nemme 3 – 6 g)

Pa saulei ritēt (Agnija Saprovska, Sarmīte Sedliņa 7 – 11 g)

Aktīvs un laimīgs (Eduards Ozols, 7 – 11 g)

Saules meitas (Redžina Laura, meitenes no 13 g)

Lomu spēle “Dūmi virs pilskalna” (Meža Roberts, zēni un meitenes no 11 g)”


Riti pieaugušajiem

Lai noskaidrotu plašāk par ritiem, spied uz attēla vai rita nosaukuma.

Avārijas brigāde (Uldis Žentiņš, puiši un vīri no 16 g vai no 10 g kopā ar vienu vecāku vai vecvecāku)

Praktiskā latvietība dzīves uzlabošanai (Ziedonis Kārkliņš, no 16 g)

Tāšu rits (Madara un Kaspars Zvirbuļi, pieaugušie un vecāki ar bērniem)

Sajūtu bungas (Sergejs un Ilze Bušujevi, no 16 g)

Mālošana (Madara Atiķe, no 16 g)

Atdzimšanas elpa (Zanda Žentiņa un Vineta Rassa, no 16 g)

Tava veselība – tava atbildība (Anita Elksne no 16 g)

Seno tērpu darināšana (Vija Liepa)

Smaržu rits (Ieva Mauriņa, no 16 g)

Skaņu rits (Baiba Vanaga, no 16 g)

Tradicionālās latviešu apdziedāšanās dziesmas (Beatrise Brandere un Andris Kapusts)

* Laiku pa laikam ritu saraksts tiek papildināts, iekļaujot saietā jaunus ritus.
* Ritu sarakstam ir pagaidu informatīvs raksturs. Līdz saieta sākumam riti var mainīties

Cilts bērniem un jauniešiem

Cilts sievietēm

Lai noskaidrotu plašāk par ciltīm, spied uz attēla vai cilts nosaukuma.

Cilts vīriešiem