TREJDEVIŅI STROPS

Latviešu garīgajā kultūrā bitei ir īpaša vieta. Bite kā dieva sūtnis māriskajā pasaulē nes šurp dieva ziņas, un nogādā mūsu ziņas dievišķajam plānam. Caur bites darba ražu – vasku mēs sadarbojamies ar uguni un sarunājamies ar sakrālo pasauli.

Bite ir viena no tām būtnēm, kuru dievs laidis pasaulē, lai cilvēki no tās mācītos. Strādīgums, garīgs spēks un sadarbība līdz pat pašaizliedzībai – tās ir bites īpašības. Visas kopā viņas veido stropu – kopīgās mājas, kas vienlaikus ir gan patvērums, gan darbnīca, gan skola, gan baznīca.

Tāpat arī TREJDEVIŅI IR kā SAVĒJO STROPS latviskuma pļavā, mūsu latviskās mājas, kurās čakli un darbīgi cilvēki strādā un rosās, lai stiprinātu latvisko, izzinātu latvisko un vairotu latvisko. Un dara to nesavtīgi, no sevis – visiem.

TREJDEVIŅU stropā ir cilvēki, kuru devums TREJDEVIŅIEM ir īpašs, kuru mēs uzskatām par izceļamu kā svarīgu un nozīmīgu. Vai dēļ darbīguma un čakluma, vai nesavtīgas un pašaizliedzīgas rīcības, vai arī gadu gaitā parādītas patiesas uzticības TREJDEVIŅIEM, vai varbūt tā visa kopā.

Šos cilvēkus mēs godinām par čaklajām TREJDEVIŅU BITĒM. Esiet pazīstami – mūsu bites, kuras tur TREJDEVIŅI stropu stipru, gaišu un varošu.


Meža Roberts

Latviskās dzīvesziņas kopējs, praktiķis. Dzimis rīdzinieks, bet šobrīd dzīvo un strādā meža vidū Limbažu pagastā.

Baltu zīmju enerģētisko sistēmu V pakāpes meistars. Ugunsrituālu un mūža godu rituālu vadītājs. Latviskās dzīvesziņas kursu lektors, pirts skolas „Lielzemenes” pasniedzējs. Praktizējošs pirtnieks, biedrības „Latvijas Pirts Savienība” biedrs.

Viens no Latviskās dzīvesziņas biedrības „Saulesrits” dibinātājiem, un šobrīd arī tās vadītājs. Viens no TREJDEVIŅI dibinātājiem, saieta TREJDEVIŅI darba grupas loceklis


Jānis Cekuls 

Vidrižu folkloras kopas Delve” dalībnieks kopš 2012.gada. Kopā ar Delvi un personīgi esmu veicis gan gadskārtu rituālus, gan vedību un krustabu godus. Pie Ziedoņa Kārkliņa esmu apguvis pirts zinības. Esmu seno Baltu zīmju enerģētiskās sistēmas 6.pakāpes praktiķis(zinības apgūtas pie Ziedoņa Kārkliņa un Antas Gailišas). Brīvajā laikā ar prieku gatavoju seno baltu zīmju rotas.

Aina Tobe

Kopā būšana mūs svētī! Vienatnē es klusēju, bet kopā mēs varam sarunāties. Vienatnē es baudu, bet kopā mēs varam svinēt. Vienatnē es smaidu, bet kopā mēs varam smieties. Jā, mēs visi esam bijuši meklētāji cilvēkos, grāmatās, notikumos… bet nu es vairs nemeklēju; es ieklausos, es apliecinu, es pateicos, es esmu. Pagājušajā Trejdeviņi es piedzīvoju Gaismu! Tā notika. Es atradu savu saskaņu ar elpu, ar ķermeni, ar neierobežotu Sirds telpu un ar savu Zemi… šo apgaismības pieredzi nav iespējams aizmirst vai pazaudēt! Nu es varu pasaulei piedāvāt savu paļāvību, nu es varu pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir bez steigas, ar brieduma pieredzes viedumu. Nu es varu ar tevi kopā arī paklusēt, jo zinu, ka nevēlos tevi ietekmēt, labot vai mainīt. Tev pašam nāksies atrast atbildes uz saviem būtiskākajiem jautājumiem un atrast ceļu, kas tevi dziedina. Manī ir daudzas ainas, veidi, domas un sajūtas – kā gaismas ņirbulīši, kā viļņi nebeidzamā enerģiju jūrā. Un šajā kustībā viss ir vienots un dzīvs. Apzināti un priecīgi es tiecos RADĪT – satiksimies radīšanā!

Dari arī Tu, nevilcinies!

Gvido Tobis

Uz apkārt esošo pasauli var paraudzīties un attiekties dažādi. Mans skatījums ļauj piedzīvot un pieredzēt neparasto un noslēpumaini maģisko dzīves realitātes pusi. Šeit viss ir iespējams. Es uztveru dzīvi kā spēles laukumu, kurā ar cieņu jāizturas pret citiem spēlētājiem, dodot viņiem izvēles brīvību, tāpat kā tā ir dota man. Šāda attieksme palīdz saglabāt toleranci un izpratni par notiekošo, neuztvert neko pārspīlēti nopietni. Manas dzīves realitātes pamats ir apzināts, nepārtraukts sajūtu pieredzes vērojums, kurā vēlos dalīties ar tiem ļaudīm, ar kuriem kopīgi veidosim cilti, lai sevi pilnveidotu, mācoties sajust un saprast sevi dažādās dzīves norisēs.

Inese Krūze un Madis Krūze

Būt latvietim!

Vislielākais izaicinājums ir atrast ceļu starp mūsdienu iespējām un senatnes vērtībām. Audzinot trīs bērnus ikdienu, ir jādomā kā nenomaldīties mūsdienu Pasaulē, kurā viss saplūst, zaudējot identitāti.

Mēs gribam augt paši un dot iespēju saviem bērniem augt latviski – domāt latviski, redzēt latviski, darīt latviski – pasauli redzēt un piedzīvot caur garīgajām un tikumiskajām vērtībām, kas laikaritā veidojusi mūsu tautu.

Lai arī piedzimis latvietis – ir jāgrib būt latvietim . Tāpēc meklējam, mācāmies un darām.

Kopš 2013. gada esam organizējuši Baltu sakrālo mantojumu///Latviskās dzīvesziņas Saietu;

Vaidojam latviskās dzīvesziņas video krātuvi www.dzivotprieks.lv

Uzturam latviskās dzīvesziņas PaSaules karti www.latviskadziveszina.lv

Izveidojuši darba grupu, kas skaidrojusi terminu latviskā dzīvesziņa, nostiprinot izpratni par Latvijas satversmes preambulā iekļauto terminu.

Organizējuši diskusijas, rosinot zināšanu un domapmaiņu par latvisko dzīvesziņu.

Mēs darām KOPĀ un aicinām darīt KOPĀ!

Evija Rudzīte un Rinalds Rudzītis

Līgo saule, līgo bite
Pa lielo tīrumiņu,
Saule sienu kaltēdama,
Bite ziedus lasīdama

Kristiāna Rudzīte un Dāvis Rudzītis

Katrā latvietī ir daļa no sen aizmirstā, garīgā mantojuma. Mums ir patiesi liels prieks, ka caur saietu Trejdeviņi senatnes dārgumi tiek celti saulītē un daudzināti. Mums ir lepnums skatīties, kā mēs katrs augam – gan caur saietu, gan individuāli, gan visi kopā.

Ja runājam par darbiem, tad pēdējais no lolojumiem, ko mums kopīgiem spēkiem izdevies palaist tautiņās ir: www.latvjuapcirknis.lv ,kurā vienojas gan trejdeviņnieki, gan citi labi ļaudis, lai dalītos latviskajās gudrības, padomos
un notikumos.

 

Vita Bogana
Mārtiņš Dzenis
Ilze Kļaviņa
Madara Atiķe
Anita Elksne
Juris Rudzītis
Miks Kozlovskis
Inese
Stivriņa
Māris Čakste un Līga Čakste
Ilze Bušujeva un Sergejs Bušujevs
Uldis Žentiņš un Zanda Žentiņa