KĀ REĢISTRĒT DALĪBU SAIETĀ?

* TREJDEVIŅI mājas lapā atrodi pieteikuma veidlapu dalībai saietā, aizpildi to un nosūti mums, izmantojot TREJDEVIŅI mājas lapā pieejamo iespēju “PIESAKIES”, vai nosūti to mums e-pastā uz adresi: info@saietstrejdevini.lv.

* Lūdzu, pieteikumā neaizmirsti norādīt savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru, lai mums būtu iespēja ātri un ērti sazināties dažādu jautājumu risināšanai.

* Pēc pieteikuma saņemšanas uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi nosūtīsim dalībnieka anketu. Lūdzu, aizpildi to un nosūti mums e-pastā uz adresi: info@saietstrejdevini.lv.

* Pēc anketas apstrādes uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu saieta dalības maksas samaksai. Lūdzu, veic samaksu rēķinā norādītajos termiņos un kārtībā.

* Ar rēķinā norādītās samaksas saņemšanu Tu tiksi reģistrēts dalībai saietā, par ko arī nosūtīsim rakstisku apliecinājumu.

 

Svarīgi:

* Ja esi pieņēmis(-usi) lēmumu par dalību saietā, iesakām neatlikt reģistrāciju uz vēlāku laiku, jo:

            * saieta dalībnieku skaits ir ierobežots,

            * laikā līdz saieta sākuma dienai dalības maksas apmērs pakāpeniski paaugstinās.

* Apmaksā rēķinu par saieta dalības maksu laikus. Ja rēķins netiks apmaksāts, Tavs pieteikums saietam var tikt atteikts, vai tam var tikt piemērota paaugstināta dalības maksa.

                    SAIETA DALĪBAS MAKSA

 

Dalības maksa, ja tā samaksāta līdz…

Dalībnieka vecums

Lieldienām

(21.03.2018.)

Ūsiņiem

(06.05.2018.)

Jāņiem

(21.06.2018.)

…saieta sākumam

līdz 3 gadi

bezmaksas

bezmaksas

Bezmaksas

bezmaksas

3 līdz 6 gadi

100 EUR

110 EUR

120 EUR

130 EUR

7 līdz 15 gadi

120 EUR

140 EUR

160 EUR

180 EUR

16 gadi un vaiāk

170 EUR

200 EUR

220 EUR

250 EUR

Ģimene

(2 vecāki un viņu bērni)

 

400 EUR

 

450 EUR

 

470 EUR

 

500 EUR

 Dalības maksā ir iekļauts: telpas dzīvošanai un mācībām, ēdināšana, mācību materiāli (dažos ritos par mācību materiāliem var būt noteikta papildus maksa), izdevumi pasniedzēju dzīvošanai saietā, saieta atsevišķo pasākumu organizēšanai nepieciešamie izdevumi.
* Dzimtu un vairāku ģimeņu kopējiem pieteikumiem iespējami speciāli cenu piedāvājumi.
* Saieta dalībniekus vecumā līdz pilniem 18 gadiem piesaka vecāki vai pilngadīgās personas, kas piedalīsies saietā kopā ar viņiem.
* Aprēķinot dalības maksu tiek ņemts vērā saieta dalībnieka vecums uz saieta sākuma datumu.