KĀ REĢISTRĒT DALĪBU SAIETĀ?

* TREJDEVIŅI mājas lapā atrodi pieteikuma veidlapu dalībai saietā, aizpildi to un nosūti mums, izmantojot TREJDEVIŅI mājas lapā pieejamo iespēju “PIESAKIES”, vai nosūti to mums e-pastā uz adresi: info@saietstrejdevini.lv.

* Lūdzu, pieteikumā neaizmirsti norādīt savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru, lai mums būtu iespēja ātri un ērti sazināties dažādu jautājumu risināšanai.

* Pēc pieteikuma saņemšanas uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi nosūtīsim dalībnieka anketu. Lūdzu, aizpildi to un nosūti mums e-pastā uz adresi: info@saietstrejdevini.lv.

* Pēc anketas apstrādes uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu saieta dalības maksas samaksai. Lūdzu, veic samaksu rēķinā norādītajos termiņos un kārtībā.

* Ar rēķinā norādītās samaksas saņemšanu Tu tiksi reģistrēts dalībai saietā, par ko arī nosūtīsim rakstisku apliecinājumu.

 

Svarīgi:

* Ja esi pieņēmis(-usi) lēmumu par dalību saietā, iesakām neatlikt reģistrāciju uz vēlāku laiku, jo:

            * saieta dalībnieku skaits ir ierobežots,

            * laikā līdz saieta sākuma dienai dalības maksas apmērs pakāpeniski paaugstinās.

* Apmaksā rēķinu par saieta dalības maksu laikus. Ja rēķins netiks apmaksāts, Tavs pieteikums saietam var tikt atteikts, vai tam var tikt piemērota paaugstināta dalības maksa.