MEŽA SALAS 2019 (4.-10. augusts)
“AUGT!”

          Būt latvietim – nozīmē gribēt Augt par latvieti – kopt sevī latviskumu, tradīciju un pārmantot senču dzīvesziņu.
          Jau ceturto gadu saiets Trej9, piedāvā iespēju ikvienam, nedēļas garumā izzināt latvisko
dzīvesziņu, iedzīvinot to savā ikdienā. Saieta dalībniekiem, gan pieaugušajiem, gan bērniem ir
iespēja apmeklēt Ritus, kas veido izpratni par latvisko dzīvesziņu kopumā, savukārt, Cilšu laikā
ikviens caur praksi pieredz un kopj latviskumu sevī, attīstot sevī spējas izmantot senču zinības
savas dzīves kvalitātes celšanai.
          Mūsu senči dzīvoja saskanā ar dabas ritu, lai attīstītu sevī spēju atrasties kopsadarbībā ar dabu, veidojot līdzsvarotu dzīves gājumu, saietam ir izvēlēta īpaša vieta – dabas un miera
ieskautās “Meža salas”, kuru saimnieks ir arī viens no Saieta idejas autoriem Roberts Šilings.
          Piesaki savu dalību latviskās dzīvesziņas saietā TREJDEVIŅI!