MEŽA SALAS 2019 (4.-10. augusts)
“AUGT!”

          Būt latvietim – nozīmē gribēt Augt par latvieti – kopt sevī latviskumu, tradīciju un pārmantot senču dzīvesziņu.
          Jau ceturto gadu saiets Trej9, piedāvā iespēju ikvienam, nedēļas garumā izzināt latvisko
dzīvesziņu, iedzīvinot to savā ikdienā. Saieta dalībniekiem, gan pieaugušajiem, gan bērniem ir
iespēja apmeklēt Ritus, kas veido izpratni par latvisko dzīvesziņu kopumā, savukārt, Cilšu laikā
ikviens caur praksi pieredz un kopj latviskumu sevī, attīstot sevī spējas izmantot senču zinības
savas dzīves kvalitātes celšanai.
          Mūsu senči dzīvoja saskanā ar dabas ritu, lai attīstītu sevī spēju atrasties kopsadarbībā ar dabu, veidojot līdzsvarotu dzīves gājumu, saietam ir izvēlēta īpaša vieta – dabas un miera
ieskautās “Meža salas”, kuru saimnieks ir arī viens no Saieta idejas autoriem Roberts Šilings.
          Piesaki savu dalību latviskās dzīvesziņas saietā TREJDEVIŅI!

           

BĒRNU CILTIS

Pasaku un teiku cilts

Lāčuku cilts (6-16 gadi)

Smaržu cilts (7-13 gadi)

Pļavas cilts (11-16 gadi)

     Stāstot pasakas brīvā dabā, tās atdzīvojas… iejutīsimies pasaku tēlos un izgatavosim brīnumainus rokdarbiņus, dosimies meklēt piedzīvojumus, pa ceļam varbūt pat izglābsim kādu princesi.

Trejdeviņu zemē viss ir iespējams – tiekamies 2019. gada augustā Meža salās.

Inese Stivriņa

     Lāčuki iet līdzi lielajam lācim pa viņa iestaigātajām takām. Izzina apkārtni, iepazīst augus, ošņājas, delverējas, mācas taisīt migu, kur patverties no lietus un vēja, mācas iekurt ugunskuru, lai varētu sasildīt nosalušās ķepas. Lāčuki ir paklausīgi, uzmana viens otru, viņi var arī atvēsināties vēsajā dīķa ūdenī, kur izrādās arī dzīvo dažādas radības.

Jānis Cekuls

     Mūsu bērni ir mūsu labākie skolotāji – visas mazās dāmas neapzināti mācās no savām mammām, māsām, krustmātēm – un vislabāk prot sajust, kas viņām tīk un kas – ne visai. Caur smaržu pasauli kopā dosimies piedzīvojumos, lai smaržotu un patiktu sev!

Ieva Mauriņa

     Augi, kas aug mums līdzās. Kā atgūt dzīvesprieku, veselību un skaistumu!?
Par Latvijas spēkpilnajiem augiem stāstīs augu pazinēja, alternatīvās medicīnas praktizētāja – Solvita Kūna

 

Solvita Kūna

JAUNIEŠIEM

Trejdeviņi pagraba grupa

     Nedēļas laikā kopīgi izveidosim savu Trejdeviņ mūzikas grupu.
Ņem līdzi savu mīļāko mūzikas instrumentu, kas lieliski papildinās mūsu pagraba grupu. Muzicēsim un improvizēsim, radīsim un priecāsimies – caur smiekliem un sarunām radīsim ko unikālu ar ko nometnes noslēgumā pārsteigt ne tikai citus, bet arī paši sevi.
Nav nozīmēs vai esi profesionālis – galvenais, ka esi brīvs, gatavs darīt kaut ko no nebijušā, sirdī mājo trakā jaunība un esi gatavs kopā muzicēt – radot ko īpašu.

Dāvis Vīgups

SIEVIEŠU CILTIS

Mātes cilts

Senā cilts

Neliec mani, māmulīte,
Bez ziediņa šūpulī:
Liec naudiņu, liec maizīti,
Liec gudro padomiņu.

     Māmiņa – bezgalīga pacietība, maigums, mīlestība, gudrība, modrība. Arī atvērta sirds un acis, garas rokas, kas nekad nepiekūst, saule acīs un daudzi dziesmu kamoli. Kur māmiņai to visu iegūt, kad rokas piekusušas, solis kļuvis gauss un acis veras ciet pēc bezmiega naktīm, savu bērniņu aijājot. Tas viss jau mūsos ir, tikai īstās dārgumu lādes vāks, vienai mēdz būt grūti paceļams. Nāksim cita citai palīgos, darināsim lellītes bērniņiem, pīsim nodomu pīnes, rotāsim bērniņus un rotāsimies pašas, dziedāsim un stāstīsim pasakas.  Remdēsimies Lielās Mātes klēpī, saņemsim tās devumu un svētību. Saņemsim maigumu un dosim to, radīsim brīnumus un darīsim pasauli brīnumainu.

Ciltsmāte Ingūna Rauda

Kas ir Sens? Sens nenozīmē „novecojis”, tas nozīmē „pieredzes gudrs”. Senajā glabājas izaugsmes iespējas! Sens ir Gars. Viss pārējais ir īslaicīgs, pārejošs un mainīgs.

Savas cilts vidū mēs brīvi atvērsimies dabiskajam, dāvāsim pašas sev rūpes un uzmanību, mīlēsim savus svētos ķermeņus un darīsim lietas, kas mūs stiprinās garā. Mācīsimies apzināties sevi, atmetot bailes un ierobežojumus. Mēs dziedāsim, dejosim un smiesimies! Katra diena būs citāda, mēs kopīgi veiksim senus rituālus un prakses, kurināsim uguni, runāsimies ar Senajām Mātēm, dalīsimies savās sajūtās un pieredzē, būsim spogulis viena otrai.

Tev līdzi ir jāpaņem nazis, lāpāmā adata, villaine, uz kuras apsēsties un mūzikas rīki, ja ar tiem darbojies. Tavs tērps, lai ir sievišķīgs un ērts iešanai mežā.

Uz tikšanos Trejdeviņi nometnē! Cilts māte Aina Tobe.

Zemes cilts


Meža cilts

Saules meita

    Zeme ir radītāja, tā baro un dod spēku augšanai visam dzīvajam, tā veldzē mūs ar čalojošajiem avotiem un ūdeņiem bagātajām upēm.

Zemes ciltī mēs kopā smelsimies šo Zemes spēku, ļaujoties bungu skaņām un vibrācijām, atmodinot savas sajūtas un maņas. Mēs ļausim runāt savām Dvēselēm, izzīmējot savas sajūtas 12 brīnumainos kvadrātos, kuri palīdz iegūt iekšēju brīvību un atbrīvot iestrēgušu enerģiju.

Zemes ciltsmāte Ilze Bušujeva

   Mežā gāju gavilēt, mežā sagšu darināju…
Kad mežs ir līdzās, tas top  par draugu, skolotāju, iedvesmotāju un dvēseles barotāju.  Te sadzirdamās skaņas kļūst par melodijām, te ieraugāmās krāsas iepinas, ieaužas skaistos darinājumos. Gaismas rotaļas lapotnē un mētrās priecina sirdi un vieglina soļus, bet ēnas stāsta senas teiksmas. Te rodamais miers nāk līdzi visās pasaules gaitās.  Te doma iegūst dziļumu un rimtumu.  Un te tiksimies mēs – viena ar otru un pašas ar sevi – lai kopā ieklausītos, saskatītu un sajustu Meža dvēseli, lai saplūstu ar to un atveldzētos.

Meža ciltsmāte Vita Bogana

Saules meita sagšas auda,
Vidū gaisa stāvēdama:
Divi lāses tīra zelta,
Treša tīra sudrabiņa.

     Reta būs tā dabas parādība, kas varētu sacensties ar sauli gan dziesmu daudzuma, gan dažādības ziņā. Saule dziesmās parādās kā ļoti daudzveidīga, bet pamatā trejāda. Saule ir veseluma, pilnīguma, auglības simbols. Tā ir dzīvības avots, kas silda un gādā, tās siltumā augam, no tās dāsnuma viss rodas, to baudām, to godājam. Saules meitu ciltī tiekamies rast savu viduci, kodolu un savu iekšējo starojumu, uguni ar ko sildīt nevis dedzināt. 

Lai meitām saule spīd vainagā!
Uz tikšanos Trejdeviņi nometnē! Cilts meita Redžina Laura

VĪRĪEŠU CILTIS


Masku cilts


Vilku cilts


Kraukļa cilts

     Maskošanās tradīcija ir viena no senākajām, iespējams, pati senākā līdz mūsu dienām saglabātā senču garīgās kultūras tradīcija. Masku gājieni savā būtībā ir tieša viņsaules tēlu ierašanās pie mums, kas nes sev līdz dažādus cilvēkiem nepieciešamus labumus, gan arī dod iepēju tieši kontaktēties ar viņsaules pārstāvjiem. Svētīts un ražīgs gads ir tēm mājām, kurā viesojušies maskotie ļaudis.

Latviešu masku tradīcija ir krāšņa un pasakaini bagāta. Līdz mūsu dienām saglabājušās ziņas par aptuveni 100 dažādu veidu masku grupām. Budēļi, ķekatas, čigāni, mārtiņbērni, katrīnas meitas, miežvilki, vecīši, paurīši, dādi, vēži…. Ar šādu daudzveidību šodien varam lepoties tikai mēs. Mūsu uzdevums šodien ir šīs nozīmīgās senās tradīcijas autjaunošana un turpināšana.

Masku ciltī iejutīsimies maskoto ļaužu „ādā”. Runāsim par masku gājieniem un maskām, centīsimies izprast to dabu un  akrālo noszīmi. Darināsim maskas un, protams, arī vilksim maskas, ķersim sajūtas, kā ir atdot savu augumu sakrālai darbībai, nokļūt robežas tajā pusē, un kā atgriezties atpakaļ… Senajā slānī maskošanās tradīcija bija izteikta vīru lieta. Tā būs arī mūsu Masku ciltī – vīru ciltī. Būsim kopā, vienoti un viedi.

Meža Roberts

     Vilka ciltī aicinu tos, kuri vēlas  pilnveidot  savas  garīgās un fiziskās  iemaņas , saistībā ar vilka totēma spēku dabā.  Praktiskajās  nodarbībās  vingrināsimies , lai attīstītu redzi ,dzirdi un ožu. Mēs runāsim par vilka gudrību, spēku un maģiju, iepazīsim senus nostāstus un mītus, lai izprastu , kādas  īpašības  nepieciešamas  vīrietim – medniekam un karotājam. Uz nodarbībām jāierodas apģērbā un apavos, kas piemēroti iešanai pa mežu, līdzi ņemot kabatas nazi un segu ( vēlams vienkrāsaini pelēcīgu) , kas var kalpot par apmetni vai paklāju, uz kā sēdēt un gulēt.

Vilku ciltstēvs Gvido Tobis.

     Krauklis ir vieds putns. Viņš ir ilgu mūžu dzīvojis, Pasaules iekārtošanu piedzīvojis un lietu kārtību sapratis. Krauklis ir gaišreģa, pareģa, zintnieka, maga simbols. Kā simbols un cilts totēms viņš nes sevī spēju ne vien saprast, bet arī ietekmēt un grozīt lietu kārtību. Krauklim ir dota spēja, iespēja un uzdevums savienot pasaules, brīvi pārvietoties starp tām un nest ziņu no tās Saules uz šo, no šīs uz to Sauli. Krauklis ir savā ziņā arī Pārcēlājs. Lai to visu veiktu, vajadzīgs spēks. Liels spēks. Zināšanu, gudrības un viedas spēks. Tāds ir piemitis mūsu burvjiem, zintniekiem un krīviem. Kraukļa ciltī, sarunājoties, mijiedarbojoties un darot tīri praktiskas lietas, mēģināsim apjaust Kraukļa viedumu un spēku. Atcerēsimies gēnos iekodēto, bet snauda stāvoklī atrodošos informāciju par to, kas esam, ko darām, no kurienes nākam un uz kurieni ejam. Arī par latviešiem kā burvju, zintnieku, burtnieku, krīvu un magu tautu. Kraukļa cilts ritam būs mazliet mistiska noskaņa. Tā ir daļa no mūsu dzīvesziņas un būtības kopš senseniem laikiem. Mums kopīgi tas būs jāatceras. Mūsu tautai šobrīd tas ir ļoti nepieciešams. Piebildīšu vēl to, ka Kraukļa cilts uzdevums Trejdeviņa laikā ir atrast, enerģētiski sakārtot, iekārtot un nodrošināt galvenā rituāla vietu un telpu.

Kraukļa ciltstēvs Miks Kozlovskis

RITI BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM

Trejdeviņi prātnieki (3-6 gadi)

Lego robotika (7-16 gadi)

     Bērns ir brīvs, viņš sajūt dabu ik uz soļa, viņš mācās no tās, ja vien to ļaujam. Trejdeviņ prātnieki caur brīvajām spēlēm, rotaļām, dziesmām un vienkāršu kopā būšanu priecāsies par bērnību.

     Trejdeviņprātniekiem pievienojas bērni no 3 – 6 gadu vecumam, kas jūtas dorši un ir gatavi darboties kopā ar bērniem un Trejdeviņ prātnieki skolotājiem. Bērnam ir jābūt spējīgam izprast kopā būšanas noteikumus, ievērot drošības noteikumus. Ja bērns nespēj iekļauties jaunās grupās, bērns ritā ierodas kopā ar kādu no ģimenes pieaugušajiem.

Gunita Vīgupa

     Mums visiem patīk darboties ar LEGO, taču tas var būt arī lielisks veids, lai mācītos un uzzinātu daudz ko jaunu. Kopā noskaidrosim kā darbojas mehānismi, procesi un daba mums apkārt. Nodarbības mēs pētīsim lietas ap mums un būvēsim tās paši, liksim tām kustēties un orientēties telpā. Svarīgi ir dalīties pieredzē un darboties kopā, tādēļ darbs būs komandās.Jaunākie dalībnieki no 7 gadu vecuma darbosies ar Lego WeDo2.0, bet vecākie no 10 gadu vecuma ar Lego EV3 komplektiem.

Mārtiņš Brūns un Ineta Freidenfelde

Mazie lielie amatnieki (6-16 gadi)

Trejdeviņi sporto (7-16 gadi)

PA SAULEI RITĒT

  Bērni iejutīsies amatnieku lomā – iepazīs dažādos amatus – sadraudzēsies ar mālu, izveidos no ādas rotas, darinās sveces, izgatavos skaņu rīku, rotaļlietu un iemēģinās roku aušanā. Arī mazs var būt liels amatnieks!

Ieva Eltermane

  Smelsimies spēku sportojot! Trejdeviņi saietā pārbaudīsim cik spēcīgi un veikli varam būt gan ūdeni, gan uz sauszemes. Apgūsim veiklību, trenēsim izturību un kārtīgi pakustināsim prātu, meklējot slepenos dārgumus! Šī būs lieliska iespēja baudīt vasaras piedzīvojumus gan maziem, gan lieliem!

Dāvis Rudzītis

 Mūsu pasaule rit pateicoties saules dāsnumam un siltumam, līdzīgi kā bērns ierit savā dzīvē, pateicoties mātes un
ģimenes rūpēm un gādībai – samīļots, sasildīts, aprūpēts, laikā un telpā samērots.

Agnija Saprovska

RITI PIEAUGUŠAJIEM

Tradicionālā virtuve

Seno amatnieku stāsti

Tradīcijas un receptes.
     Izrādās, ka latvieši ne tuvu nav izēdāju tauta. Zinātnieku veiktie pētījumi liecina, ka latvieši gadu simtiem ēduši ļoti vienkāršu ēdienu un bieži vien tā ir bijis pat par maz. Latvieši vispirms ir lieli strādātāji un tikai tad ēdāji.
     Mūsu priekšteči, kurot pavardu, gadu simtus bija uzticīgi sentēvu receptēm.  Pēdējo 100 gadu laikā latviešu virtuve ir piedzīvojusi lielas izmaiņas. Vispirms latviešu virtuvēs ienāca vācu muižkungu receptes, tad arī krievu, ukraiņu un citu tautu ēdieni. Vienīgais, kas gadu simtiem nav mainījies ir ēdienreižu biežums, trīs reizes ziemā, bet atlidojot pirmajām dzērvēm, sākās vasaras dzīve, kad pievienojās launags un diendusa. Šoreiz Treideviņi saietā  skatīsim gadskārtu tradīcijas un ēdienus  (Ziemas un Vasaras Saulgrieži, Meteņi, Ūsiņi, Miķeļi, Mārtiņi) , atcerēsimies, ko lika galdā mūsu senči, kā greznoja galdus un telpas, kādu nozīmi piešķīra ēdienam.

Zanda Žentiņa

  Senais amatnieks dzīvo katra īsta vīra sirdī un rokās. 
Sajūtot koka smaržu, sadzirdot ēveles dziesmu, saklausot āmura klaudzienu, īstam vīram  rodas vēlme darīt pašam, uztaisīt kaut ko savu no tā, ko prata vectēvs. Idejas rodas darot. Šajā Treideviņi saietā padomā vienkoča grebumi – abra, mulda, paplāte, karote, un iespējams pat laiva. 
     Dalīsimies ar savu vectēvu stāstiem, padarītiem darbiem un instrumentiem.  Līdzi var ņemt savu kaltu, āmuru, nazi un cirvīti. Uz vietas arī būs pieejami dažādi kokapstrādes instrumenti un kokmateriāls.

Ar sveicieniem,

Uldis Žentiņš

Mālošana

Ādas bungu izgatavošana

Linu krekli

   “Keramikas Ritā darbošanās ar mālu ir atgādinājums, cik ļoti mēs esam saistīti ar zemes māmiņu, kas dod mums savu Dzīvības Spēku – Mālu –, ar kuru vistiešākā veidā varam satuvināties ar Dievišķo Spēku. Tas ir vēl viens atgādinājums mums, cik ļoti bagāti esam savā zemītē. Pievienojot savu radošumu, sirds gudrību mēs izveidosim savus spēka traukus. Savu spēka trauku veidošana ir kā sava veida meditācija, kur ielikt visu pozitīvo. Meditējot iegūstam prāta mieru, līdzsvaru un savstarpēju saikni ar visām dabas stihijām.”

Madara Atiķe

     Bungu ritā tiks dota iespēja iepazīties ar sajūtu un vibrāciju bungām, kā arī pašiem izveidot savas bungas. Praktiski darbojoties, no salīmētām finiera sagatavēm, tās slīpējot, lakojot vai kā savādāk personalizējot, tiks izveidoti riņķi, uz kuriem tiks uzvilkta jēlāda bungu membrānai. Tālāk darbosimies ar bungu kociņu sagatavošanu un bungu žāvēšanu. Interesentiem, kuri grib darboties ar pašu sagatavotām ādām, lūgums iepriekš sazināties, lai varam pārrunāt ādu sagatavošanas procesu.

Sergejs Bušujevs

     Lielākoties ticējumos teikts, ka jaunu kreklu jāšuj vecā mēnesī, lai tas nelīstu ārā no biksēm, lai tik ātri neplīstu un lai blusas nekostu. Tomēr Palsmanē ticējums saka tieši pretējo. Tad nu aicinu kopā pārbaudīt, kurš ticējums patiesāks. Pacietīgi liksim dūrienu pie dūriena, lai nedēļas laikā uztapinātu savu pirmo (vai jau nākamo) lina kreklu.
     Vari ņemt līdzi savu audumu (iepriekš izmazgātu) vai iegādāties manis sarūpētu baltu linu.

Ieva Liepa

Latvijas pilskalni

Tava veselība, Tava atbildība

Tāšu rits

  Nelielajā Latvijas teritorijā ir vairāk kā 500 Pilskalni. Daži ir savrupi, bet citi veido varenas aizsardzības sistēmas, kas kopā ar senču zinībām un brīvības mīlestību ļāva šo pēdējo pagānu zemi Eiropā ilgstoši pasargāt no kristiešu kolonizācijas. 

Pilskalnu izziņas rits – tāpat kā iepriekšējā gadā – meklēsim un izzināsim ne tikai senos baltu Pilskalnus, bet arī citus senatnes objektus to tuvumā.Pētīsim to, kas ir apslēpts mūsdienu skatienam, bet kas ir ļoti nozīmīgs šīs zemes vēsturei.

Ritu vadīs Seno zinību un lietu kārtību izzinātājs

 Ingus Freibergs

   “Veselība – tas nav viss, bet viss bez veselības – nav nekas”. Cilvēkam, tāpat kā jebkurai dzīvai būtnei, veselības pamats ir kustībā. Tāpēc ir jāprot rūpēties par katra paša kustību sistēmu-muskuļiem un locītavām. Mācīsimies pareizi pildīt vingrinājumus, ar kuru palīdzību var uzturēt labu ķermeņa veselību. Dalīšos pieredzē no savas prakses, kā stiprināt un atveseļot mugurkaulu un locītavas. Lai kopā darbotos, būs nepieciešams paklājiņš un ērtas drēbes, lai vingrotu. Ķermenis ir māja, kurā dzīvo mūsu dvēselīte, un šī māja ir jāprot uzturēt un stiprināt.

Anita Elksne

  Tāsiķa amats Latvijā ir sens, tas te ir bijis jau pirms krustnešiem, izdzīvojis līdz mūsdienām un mēs nesam to tālāk, ja arī tu gribi iemēģināt roku šajā amatā pievienojies mūsu ritam un mēs tev iemācīsim, ka cibas taisāmas un vāceles pinamas.

Madara un Kaspars Zvirbuļi

Baltu zīmes tautasdziesmās

  Mūsu senči atstājuši mums bagātīgu garīgā mantojuma krātuvi, tik jaudīgu, ka iztukšot to nav iespējams, un izmantojot to, varam sasniegt jebkuru mūsu taisnīgu mērķi. Viens no spēcīgākajiem instrumentiem šajā krātuvē ir mūsu zīmes. Tās darbojas daudzos plānos: tēli, informācija, enerģētika. Taču jebkurš instruments kļūst jo lietderīgāks prasmīga meistara rokās. Tā nu TREJDEVIŅOS saritēs kopā pulciņš baltu zīmju zinātāju un pratēju – meistari, kuru zināšanas, prasmi un pieredzi piedāvājam apgūt arī saieta dalībniekiem.

     Rits tiks veidots tādējādi, ka katru dienu ritu vadīs cits pasniedzējs, tā ka dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāku meistaru pieredzi, un veidot no tām savu, personīgo zīmju kā enerģētisko instrumentu arsenālu.

     Ritu laikā „Baltu zīmēs” ritēsim kopā ar Ziedoni Kārkliņu, Viktoru Kocēnu, Inetu Romanovsku un Robertu Šilingu.

Tiekamies TREJDEVIŅOS!

Skaņu rits

Kokles spēles

Tepat, viss notiek tepat un šai pašā mirklī. Ar Tevi!

Jūti. Dzirdi. Iedvesmojies. Dari. Radi. Skani. Esi.

Skaņu rits ir laiks, kad ienākt un atvērties skaņu pasaulei, kas caurstrāvo ārējo un vienlaikus dziļi rezonē iekšējo pasauli, tevi pašu. Skaņu ritā darbosimies un pieredzēsim skaņu burvību izmantojot balsi, ķermeni, ritmu un intuitīvos mūzikas instrumentus. Iesim dziļumā un caur to tapsim plašumā, lai kopā radītu un justu sevi AUGAM.

Līdzi jāņem plediņš un jogas paklājiņš. Ja ir, tad arī savs mūzikas instruments – vargāns, bungas, kokle u.c..

Uz tikšanos!

Baiba Vanaga

Kokles spēles rits kopā ar folkloristi, kokles spēles meistari Andu Ābeli

Kokle ir visvairāk apbrīnotais latviešu mūzikas instruments – tajā ieslēptās dziedinošās vibrācijas ikvienā atjauno saikni ar dabu un palīdz piekļūt tuvāk savam dievišķajam kodolam. Kokles pavadījumā izdziedātās tautas dziesmas iegūst dziedinošu skanējumu.

Rita laikā apgūsim kokles spēles pamatus, caur improvizāciju paplašināsim savas muzicēšanas robežas. Līdzās tam, ielūkosimies arī mūzikas pamatos, lai ikkatrs spētu, nepieciešamības gadījumā, lasīt notis un spētu savu mīļāko tautas dziesmu izkoklēt uz kokles. Ja tev ir sava kokle ņem to līdzi, bet, ja vēl nav – mēs tev to nodrošināsim. Nometnē būs iespēja arī iegādāties kokl

Anda Ābele