LATVISKAIS SAIETS TREJDEVIŅI Personīgajai izaugsmei un tautas vienotībai!

 

RĪTS AR SAULI

Diena sākas ar Saules parādīšanos virs apvāršņa. Tas ir jauns sākums, atjaunošanās, laiks, kad varam smelties spēkus gaidāmajiem dienas notikumiem.

Šai laikā tie saieta dalībnieki, kuri ir nolēmuši sākt dienu jau agri, pulcējas uz pirmajiem kopīgajiem jaunās dienas notikumiem, un pieredzējušu pasniedzēju vadībā aktīvi modina un stiprina ķermeni, un garu.

Tās ir dažādas vingrošanas tehnikas, reizēm arī aktīvas vai mazāk aktīvas rīta dziļgremdes, un bieži arī kopīga atspirdzinoša rīta pelde. Notikumu saturs ir atkarīgs no konkrētā pasniedzēja vai pasniedzējiem, un tie gan darbojas paralēli, gan mainās, un ne tikai no saieta uz saietu, bet arī viena saieta ietvaros.

RĪTA ZIŅAS

Katru rītu pēc brokastīm saieta dalībnieki pulcējas vienkopus dienas ieskandināšanai. Šeit gan tiek izziņoti dienas jaunumi, gan pārrunāta dienas tēma, gan dziedāta dienas kopdziesma.

Saietam ir sava filmu studija, kas katru dienu filmē TREJDEVIŅOS notiekošo. Rīta ziņu laikā tiek demonstrēta filma par pagājušās dienas notikumiem saietā.

RITI

Notikšanai PaSaulē var būt dažādi veidi. TREJDEVIŅI izvēlas aktīvu kustību uz priekšu – skaidru, raitu, ritmisku. Mēs to saucam par ritēšanu, par ritēšanu kopā.

Ritos saieta dalībnieki mācās. Mācās klausoties, skatoties, līdzi darot un pašiem darot. Šai laikā iegūstam zināšanas un prasmes, kas tā vai citādi saistās ar to, ko mēs saprotam ar dzīvi latviski.

Šai laikā pēc nakts miera, brokastu un rīta ziņu kopības mēs dodamies katrs uz savu ritu, lai gūtu un baudītu tieši sev vajadzīgo, sev interesanto.

CILTIS

Patiesas zināšanas un prasmes mēs gūstam tikai vienā veidā – caur savu personisko pieredzi. Pieredzi neviens nevar atņemt, un mēs tai patiesi uzticamies. Tieši pieredze ir vērtīgākais, ko varam dot viens otram. TREJDEVIŅI ciltis ir veids, kā to darīt, kā nodot citiem savu pieredzi, un arī gūt kopīgu pieredzi.

Cilšu laikā saieta dalībnieki veido brīvas ciltis – vīru, sievu, bērnu un jauniešu ciltis, kurās veido kopīgus notikumus un dalās ar savu personisko pieredzi. Lai arī ciltīm ir vadītāji, kas organizē notikšanas ciltī, nekad iepriekš nezinām, kādi tieši būs kuru cilšu notikumi. Cilšu laiks ir radošuma un gara brīvības laiks, kurā notikumus lielā mērā rada paši cilts dalībnieki.

Ciltīs mēs sajūtam savu patieso vienotību, dvēseļu vienību un gara kopību. Tas ir laiks, kad pēc ritu individualitātes sanākam kopā gara kopības veidošanai. Šeit mēs smeļamies spēku.

KOPĀ BŪŠANAS LAIKS

No rīta saieta dalībnieki devās katrs pēc savām zināšanām un prasmēm, pēcpusdienā cilšu laikā smēlās kopīgo pieredzi un spēku, un nu to visu sanes kopā – nododot ģimenei, gan savai ģimenei, gan savai dzimtai, gan saietam kā lielai garīgas kopības ģimenei. Un ja ritos un ciltīs bijām kopā nelielos pulkos, tad kopābūšanas laikā mūsu pulki jau ir daudzskaitlīgi.

Kopābūšanas laikā darām ko interesantu un noderīgu, un tādu, ko var darīt visi ģimenes locekļi kopā. Dziedam tautasdziesmas un ejam rotaļās folkloras grupā, dejojam latvju dančus kopā ar bērniem danču grupā, spēlējam kopā visdažādākos mūzikas instrumentus (arī pavisam vienkāršus) „zaptēšanā”, ejam kopīgā pārgājienā un sportojam „ģimeņu sportā”. Galvenais, ka darām to kopā, kopā ar savējiem, kopā ar mīļajiem.

DZIESMU UGUNSKURS

Pēc vakariņām tie saieta dalībnieki, kuri nolēmuši vakaru vadīt dziesmās, pulcējas pie ugunskura, lai kopā padziedātu. Tautasdziesmas, ziņģes, šlāgeri, galda dziesmas un arī pavisam nedzirdētas dziesmas – visam šeit ir vieta. Dziesmu ugunskurs ir iespēja izdziedāties no sirds patikas, un, iespējams, arī iemācīties vienu-otru jaunu dziesmu.

LATVJU DANČI

Kamēr dziedātgribētāji ceļ debesīs dziesmu garu pie dziesmotā ugunskura, aktīvākie saieta dalībnieki pulcējas uz dancošanu lustīgu muzikantu spēles pavadībā. Pat ja sākumā nemāki nevienu latvju danci – tas nav nekāds šķērslis, katras dejas sākumā vadītāji demonstrē dejas soļus, un dejā katram ir iespēja turēt viņiem līdzi. Galu galā latvju danči nebūt nav tie sarežģītākie, bet lustīgi gan!

KAFEJNĪCA

Pēc notikumiem pilnas dienas, ar dančos nodancotām kājām un pie ugunskura izdziedātām balsīm katram ir iespēja veldzēties mierīgā, bet jaukā un priecīgā atmosfērā saieta kafejnīcā. Arī te varam pieredzēt daudz – kas nododas sarunām par dienā pieredzēto, kas steidz pabeigt ritos iesāktos rokdarbus, kas remdē pēkšņu izsalkumu, bet kopumā – čalas, smiekli un jauks noskaņojums.

Tomēr sākotnējais miers bieži vien izrādās mānīgs. Arī kafejnīcu bieži sāk pāršalkt lustīgas dziesmas, it īpaši, ja ieradies kāds ar skanīgu mūzikas instrumentu…

UGUNSRITUĀLS

Katram svarīgam notikumam ir sava kulminācija, spēka punkts, notikumu un centienu virsotne. Saietam tas ir ugunsrituāls.

Ceturtdienas vakarā dalībnieki pulcējas uz svinīgu notikumu – saieta ugunsrituālu, kurā kopā ar latviešu dziesmām un gara spēku nostiprinām saietā gūto, izveidoto, sasniegto.

Svētki, svinīgums, goda drānas, mūsu kopīgā darba augstākais sakrālais punkts. No mums mūsu valodai, zemei un tautai. Vienotība un spēks. Ugunsrituālā mēs esam kopā visi kā viens, veidojam savu spēka kopību, un tādu arī nesam tālāk līdz pat nākošajam saietam.