Saiets „TREJDEVIŅI” un Latviskās dzīvesziņas biedrība ”SAULESRITS” aicina uz LATVISKĀS DZĪVESZIŅAS LEKCIJU CIKLU

          Šai lekciju ciklā apskatīsim baltu pasaules uztveri, lūkosimies uz pasaules notikšanu
ar mūsu senču acīm, apskatīsim latvisko dzīvesziņu kā sistēmu, kā mūsu senču mums atstāto zināšanu kopumu, un to darīsim ar konkrētu mērķi – iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas, kā dzīvot labāk, kā ikdienas dzīvē pielietot senču sakrālās
zināšanas, lai sasniegtu dzīves mērķus.
          Ciklā paredzētas lekcijas par baltu pasaules modeļiem, par latvju dievestību, par laiku un laika lūkām, par sakrālajiem cikliem un gadskārtām, par cilvēka mūža cikliem un godiem, par mūsu valodu, burtiem un fonētiku, par sakrālajiem cipariem un skaitļiem, par krāsām, par tautas dziesmām un to tulkošanu, u.c.
          Ciklā paredzētas apmēram 10 nodarbības, taču precīzs nodarbību skaits būs atkarīgs no grupas aktivitātes un zinātkāres, proti, ja grupas dalībnieki vēlēsies apskatāmo tēmu padziļinātu izpēti, nodarbību skaits var būt lielāks. Tāpat pēc dalībnieku vēlēšanās iespējama arī papildu tēmu iekļaušana.
          Nodarbības paredzētas Rīgas centrā (precīza adrese tiks ziņota atsevišķi), darba dienu vakaros, ar katras lekcijas ilgumu – 2 stundas. Paredzamais lekciju sākums 18.00, 18.30. vai 19.00, paredzamās nodarbību dienas – pirmdienas, otrdienas vai trešdienas, ar periodiskumu viena nodarbība nedēļā. Lekciju norises diena, laiks un periodiskums tiks precizēts, atkarībā no grupas dalībnieku viedokļiem un iespējām.
          Visas lekcijas lasīšu personīgi es, Meža Roberts.
Maksa – 10 EUR no dalībnieka par katru nodarbību, Latviskās dzīvesziņas biedrības
„Saulesrits” biedriem – 7 EUR par katru nodarbību.
Lekciju cikla sākuma datums būs atkarīgs no tā, cik ātri nokomplektēsies grupa, un
tas tiks paziņots katram, kas būs pieteicies uz lekcijām, personīgi. Grupa paredzēta
20-30 cilvēki. Neatlieciet pieteikšanos uz pēdējo brīdi!
Pieteikšanās uz e-pastu: info@saietstrejdevini.lv
Meža Roberts

1. lekcija Ievads lekciju ciklā. Baltu pasaules redzējums. Baltu pasaules modeļi; saulesrits.
2. lekcija Baltu pasaules modeļi; saulesrits, pasaules audums, pasaules koks.
3. lekcija Saules gadskārtas. Ziemassvētki, Meteņi, Lielā diena. Ūsiņi.
4. lekcija Saules gadskārtas. Jāņi, Māras, Rudenāji, Mārtiņi.
5. lekcija Laiks. Laima. Laime. Liktenis.
6. lekcija Latviešu valodas sakrālais raksturs. Burtu enerģētiskā nozīme.
7. lekcija Latvju dievestība. Dievs; latviskā Dieva izpratne. Māra. Laima.
8. lekcija Latvju dievestība. Ūsiņš. Pērkons. Dieva dēli, Saules meitas. Mātes. Vells, Vella māte.
9. lekcija Cipari, ciparu sistēmas. Ciparu sakrālā izpratne.
10. lekcija Dvēsele, velis, ķermenis. Mūžs un dzīves ceļš. Liktenis.
11. lekcija Krāsas un to sakrālā nozīme. Raksts. Baltu zīmju sistēma.
12. lekcija Raksts. Baltu zīmju sistēma.
13. nodarbība Dainu tulkošana. Raksta lasīšana.
14. nodarbība Sakrālo darbību struktūra.
* Lekciju cikls ir saturiski vienots, tāpēc svarīgi būtu apmeklēt visas lekcijas. Katras
nākamās lekcijas saturs tiek balstīts uz iepriekšējās lekcijās pasniegto.
* Pastāv iespēja organizēt lekcijas un nodarbības atsevišķai grupai, par to vienojoties.

           Saiets „TREJDEVIŅI” sadarbībā ar Latviskās dzīvesziņas biedrību ”SAULESRITS”
piedāvātā organizēt latviskās dzīvesziņas lekciju ciklu jebkurā Latvijas pagastā,
pilsētā, novadā, ja tajā ir apzināts pietiekams lekciju apmeklētāju skaits, vai arī ja to ir
iespējams finansēt ar pašvaldības vai fondu līdzekļu atbalstu.
           Ja jums ir interese par šāda cikla rīkošanu pie jums – rakstiet, mēs labprāt
sadarbosimies.