SENĀ BALTU VIRTUVE
UN TĀS MAINĪBA LĪDZ MŪSDIENĀM

     Runāsim par augiem un dzīvniekiem, kurus audzēja, kultivēja,
ievāca un ēdieniem, kurus gatavoja senatnē.
   * par ikdienas un godu maltīti un teritoriālajām atšķirībām no
senatnes līdz mūsdienām.
   * par attieksmi pret ēdienu senatnē un mūsdienās.
   * īpaši veltīsim sarunu maizes tēmai, cepsim maizi.
   * dalīsimies ar pieredzi ēdienu gatavošanā, garšas un gaumes izjūtās.
   * iepazīsimies un aptaustīsim senos virtuves saimniecības rīkus, gatavosim tajos ēdienu, kā piemēram kulsim sviestu, mīcīsim maizi, vārīsim kafiju.
   * pats interesantākais – katru dienu gatavosim kādu senu recepti un mielosimies ar to un kādu arī pacienāsim.

Zanda Žentiņa

IEPAZĪSTI SENĀS ZEMNIEKU SĒTAS KOKA LIETAS, DARBA RĪKUS UN IEMĀCIES TOS ATJAUNOT

     Ritā tiks pētītas senās koka lietas, to pielietojums un nosaukumi. Runāsim par šo lietu izmantošanu, atjaunošanu un saglabāšanu mūsdienu vajadzībām. Darbosimies praktiski, izprotot, kā atjaunot senu koka soliņu, mucu vai pūra lādi.
     Katram dalībniekam būs iespēja atjaunot senu zirga loku, padarot to par skaistu dizaina priekšmetu vai suvenīru pēc savām radošām iespējām.

Uldis Žentiņš

KERAMIKA

     “Keramikas Ritā darbošanās ar mālu ir atgādinājums, cik ļoti mēs esam saistīti ar zemes māmiņu, kas dod mums savu Dzīvības Spēku – Mālu –, ar kuru vistiešākā veidā varam satuvināties ar Dievišķo Spēku. Tas ir vēl viens atgādinājums mums, cik ļoti bagāti esam savā zemītē. Pievienojot savu radošumu, sirds gudrību mēs izveidosim savus spēka traukus. Savu spēka trauku veidošana ir kā sava veida meditācija, kur ielikt visu pozitīvo. Meditējot iegūstam prāta mieru, līdzsvaru un savstarpēju saikni ar visām dabas stihijām.”

Madara Bartkeviča

ĀDAS BUNGU IZGATAVOŠANA

     Bungu ritā tiks dota iespēja iepazīties ar sajūtu un vibrāciju bungām, kā arī pašiem izveidot savas bungas. Praktiski darbojoties, no salīmētām finiera sagatavēm, tās slīpējot, lakojot vai kā savādāk personalizējot, tiks izveidoti riņķi, uz kuriem tiks uzvilkta jēlāda bungu membrānai. Tālāk darbosimies ar bungu kociņu sagatavošanu un bungu žāvēšanu. Interesentiem, kuri grib darboties ar pašu sagatavotām ādām, lūgums iepriekš sazināties, lai varam pārrunāt ādu sagatavošanas procesu.

Sergejs Bušujevs

LINU KREKLI

     Lielākoties ticējumos teikts, ka jaunu kreklu jāšuj vecā mēnesī, lai tas nelīstu ārā no biksēm, lai tik ātri neplīstu un lai blusas nekostu. Tomēr Palsmanē ticējums saka tieši pretējo. Tad nu aicinu kopā pārbaudīt, kurš ticējums patiesāks. Pacietīgi liksim dūrienu pie dūriena, lai nedēļas laikā uztapinātu savu pirmo (vai jau nākamo) lina kreklu.
     Vari ņemt līdzi savu audumu (iepriekš izmazgātu) vai iegādāties manis sarūpētu baltu linu.
     Darbs ritēs raitāk, ja ņemsi līdzi savu šūnamo adatiņu, kniepadatas, mērlenti un šķēres. Uz šūšanu ir aicināti 10-12 pacietīgākie dalībnieki (gan sievietes, gan vīrieši).

Ieva Liepa

 

PALSMANES PĀRGAJIENS

     Pēcpusdienas pastaigas tuvākajā apkārtnē iepazīstot seno latgaļu apvidus ūdeņus un pakalnus, laukus un mežus, un tā sniegtās iespējas mūsdienās. Vērojam un sastopam derīgos augus, mālus un kokus traukiem, vilnu un ādas ģērbam. Ja veiksies satikties, iepazīsamies ar vietējo ļaužu valodu un gudrību. Sasmēluši zināšanas atrodam atceļu pie cilts – 3 līdz 5 kilometri jeb vienas stundas attālumā.

Aigars Liepiņš

KOKA MOZAĪKAS VEIDOŠANA

     Šī būs vienreizēja  iespēja veidot mākslas darbu no apaļkoka  ripiņām. To spēj radīt jebkurš no bērna līdz pat  senioram. Darbs pozitīvas enerģijas uzlādēšanai, kā arī pēc darba pabeigšanas to varēs nolakot,  ieeļļot vai ievaskot pēc paša brīvas izvēles.

Jānis Pērkons

MAZIE LIELIE AMATNIEKI

     Iejutīsimies amatnieku lomā! Sadraudzēsimies ar mālu, izveidosim no ādas kādu rotu, darināsim sveces, izgatavosim skaņu rīku vai rotaļlietu un iemēģināsim roku aušanā.Arī mazs var būt liels amatnieks!

Ieva Eltermane

SPĒLES

     SPĒLE un rotaļa – dažādas lietas.
Spēle iemāca un attīsta, tā ir svarīga ikvienā vecumā. Tomēr cilvēkam veidojoties, kad tiek ielikti pamati visai turpmākajai dzīvei, ir svarīgākais laiks pirmie dzīves gadi. Savlaicīgi pielietojot attīstošās prāta spēles, rodas gan radošās spējas, gan valoda un daudzpusīgums, kas nodrošina veiksmi skolas gaitās. Kādas spēles izvēlēties, kā tās izgatavot pašu spēkiem mājas apstākļos – dalīsimies audzināšanas pieredzē par sensoro attīstību, pieminot arī Marijas Montesori praksi.

Triju dēlu tēvs Aigars Liepiņš

AUŠANA

     Palsmanes internātpamatskolas mājturību un tehnoloģiju skolotāja. Skolā ar bērniem strādāju četrpadsmit gadus. Izglītību ieguvu Latvijas Universitātē, Pedagoģijas un psiholoģijas  fakultātē.
     Ļoti interesē dažādi rokdarbu veidi. Pašreizējā aizraušanās ir aušana.  Šobrīd savas aušanas prasmes turpinu pilnveidot un papildināt Smiltenes Lietišķās mākslas studijā. Aušanas prasmes esmu mācījusi un mācu  gan skolas skolēniem, gan ikvienam  Palsmanes pagasta interesentam.
     Aušanas nodarbības  ir radošs laika pavadīšanas veids visiem, kas vēlas apgūt jaunas prasmes un papildināt savas zināšanas.  Nodarbības paredzētas gan cilvēkiem bez priekšzināšanām, gan ar zināšanām un pieredzi aušanā.
Nodarbību laikā tiks piedāvāts:
     Iepazīt tradicionālās stelles un to darbību;
     Diegu sagatavošana aušanai: aušanas – velku diegu/ bizes sagatavošana;
     Praktisks darbs pie stellēm, – diegu ievilkšana stellēs, nītīšana, šķietošana, paminu siešana, velku piesiešana;
     Aušanas prasmju apguve tradicionālajās stellēs – grīdceliņa aušanu vienkārtņa tehnikā (lupatdeķa aušana);
     Aušanas iespējas bez tradicionālajām stellēm (pērļu rokassprādžu,ar latviskām rakstu zīmēm,  aušana, aušana ar celu galdiņiem).

Vineta Iņģiste

LATVIJAS PILSKALNI

     Seno zinšu un lietu kārtību izzinātājs un praktiķis. Darbojos ar Kuršu Ķoniņu Mantojumu saglabāšanu un popularizēšanu, Pilskalnu apzināšanu, sakartošanu un popularizēšanu.

 Ingus Freibergs

LEGO ROBOTIKA

     Mums visiem patīk darboties ar LEGO, taču tas var būt arī lielisks veids, lai mācītos un uzzinātu daudz ko jaunu. Kopā noskaidrosim kā darbojas mehānismi, procesi un daba mums apkārt. Nodarbības mēs pētīsim lietas ap mums un būvēsim tās paši, liksim tām kustēties un orientēties telpā. Svarīgi ir dalīties pieredzē un darboties kopā, tādēļ darbs būs komandās.Jaunākie dalībnieki no 7 gadu vecuma darbosies ar Lego WeDo2.0, bet vecākie no 10 gadu vecuma ar Lego EV3 komplektiem.

Mārtiņš Brūns un Ineta Freidenfelde

CELOS AUSTAS BRONZAS APROCES

     Dalībniekiem būs iespēja izveidot savas unikālās aproces ar bronzas rotājumiem kā arī izprast celu tehniku. Papildus tiks darināta „garā pupa”.

Ausma Spalviņa

TAUTASDZIESMU KODS

     Ne vienu reizi vien mēs būsim vērojuši, ka dziedot latviešu tautas dziesmas, vai arī kaut tikai klausoties tās, mēs sajūtamies labi un mierīgi vai iedvesmoti, un pacilāti, vai spēka pilni. It kā tam grūti rast racionālu skaidrojumu, tomēr šādu ietekmi mēs jūtam. Kādēļ tā notiek? Atbildes uz šo jautājumu meklēsim un atradīsim šajā ritā. Latviešu tautas dziesmas ir gan latviešu garīgās kultūras nesējas, gan praktisku padomu devējas un palīdzības sniedzējas mūsu ikdienā. Mūsu senči ielikuši tajās gan savu viedumu un gudrību, gan latvisku pasaules redzējumu, gan izveidojuši tās par praktiskiem palīgiem latvieša dzīves uzdevumu risināšanā. Rita laikā kopīgi vērsim vaļā tautas dziesmās ielikto, bieži svešām acīm slēpto informāciju, mācīsimies smelties no tām spēku un izmantot tās savas dzīves uzlabošanai. Ritā gan klausīsimies, gan kopā dziedāsim mūsu tautas dziesmas, gan izjutīsim, gan izpratīsim tās. Nāc uz ritu, un ja Tev ir kāda īpaši mīļa tautas dziesma, vai kādu no dziesmām vēlies izprast dziļāk un pamatīgāk – ņem to līdzi!”

Roberts Šilings

SPORTISKIE PĀRGĀJIENI

     Cilvēkam tāpat kā jebkurai dzīvai būtnei veselības pamats ir kustībā, un, ja kustības ir dabā, saņemam enerģijas lādiņu dubultā. Mēs veiksim aktīvus pārgājienus (+/- 7 km) ar ieskatu fizioloģiski pareizas kustības veidošanā – ejot, skrienot, nūjojot, noliectoies u.c. Mūsu ceļabiedri būs saules gaisma, svaigs gaiss, veldzējošs ūdens, zemes enerģija, viņu un manā vadībā izkustināsim locītavas un vingrināsim elpošanas muskuļus. Dalībnieiem lūgums būt sporta apavos un paņemt nelielu mugursomu vai pie jostas stiprināmu pudeli ar ūdeni un būt ar smaidu un možu garu.

Anita Elksne