Rīta norises

RĪTA PELDE

     RĪTA VINGROŠANA

Ūdens ir dzīvības pamats. Ūdens klātbūtne un ūdens kvalitāte nosaka mūsu dzīves ritumu. Čaklākie saieta dalībnieki savu dienas ritumu sāk, savienojoties ar šo dzīvības substanci, kas pilna ar dzīvības spēku. Lecošās saules stari uzlādē ūdeni ar Saules, gaismas enerģiju, ko uzņemam caur rīta peldi – enerģiskai, spēka pilnai un notikumu piepildītai dienai. Un kas var būt labāks par veldzējošu rīta jaukā savējo kompānijā?…

Šogad vadīšu rīta vingrošanu. Esmu fizioterapeite un uzsvaru likšu uz pamošanos, izstaipīšanos un dziļo muskuļu treniņu. Katru rītu pievērsīsim uzmanību kādai ķermeņa zonai. Vingrot var visi, kam līdzi ir paklājiņš, labs noskaņojums un prieks par kustību. Vieglumā un veselībā!

Lāsma

Rīta ziņas,
saieta filma un dienas tēma

Rīta ugunskurs ar saieta avīzi un latvisko dzīvesziņu

Starp brokastīm un rīta ritiem ir laiks, kurā saieta dalībnieki sanāk kopā, lai kopīgi virzītu katru saieta dienu. Šai laikā visi satiekamies, viens otram uzsmaidām, novēlām skaistu dienu, kopā noskaņojamies šai dienai un kopā to iekustinām.

Šis ir brīdis, kad no darba grupas uzzinām svarīgākās ziņas par gaidāmajiem dienas notikumiem, kam jāpievērš īpaša uzmanība, ko nevajadzētu palaist garām. Ja kādam ir kādi svarīgi paziņojumi, tie izskan šeit. Šeit uzmundrinām savējos un sveicam dienas gaviļniekus.

Tāpat kā katram saietam ir sava vienojošā tēma, arī katrai saieta dienai ir sava tēma, caur kuru redzam un virzām saieta notikumus. Dienas tēmu aprunājam un iedziedam. Kopā veidojām tās izjūtu un klātbūtni, kura pavadīs mūs līdz pat dienas beigām.

Notikuma gaidītākais brīdis, protams, ir saieta dienas filmas noskatīšanās. To iepriekšējā dienā safilmējusi un naktī čakli samontējusi saieta filmēšanas grupa. Vai mēdz būt kas jaukāks, kā redzēt sevi “zilajā erānā”?! Protams, saieta dienas filma ir izteikts prieka brīdis, taču ne mazāk svarīgi ir tajā vērot notikumus, kuros pats nevarēji piedalīties. Tā saietā esam klāt arī tur un redzam arī to, ko tai dienā paši neredzējām, bet kas notika turpat, kur bijām mēs – tepat, saietā TREJDEVIŅI.

Saule ceļas virs apvāršņa un rīts nes mums cerību uz jaunu gaišu, saulainu, priekpilnu saieta dienu. Čaklākie saieta dalībnieki jau izkustējušies, izvingrojušies un izpeldējušies gan rīta saules staros, gan veldzējošajā Meža Salu ūdenī, un TREJDEVIŅI tauta jau sāk lēnām posties uz brokastīm.

Šai laikā plāna vidū savas smejošās liesmiņas iededz saieta rīta ugunskurs, ap kuru pulcējas tie saieta dalībnieki, kuri nolēmuši sākt dienu, uzzinot ko jaunu, vai atkārtojot labi zināmo veco. Te katram ir iespēja baudīt savu rīta tējas vai kafijas krūzi, vai nu atnesot to līdzi, vai pagatavojot tepat uz vietas. Tepat ir pieejams svaigais saieta rīta avīzes numurs, kuru var ērti palasīt vai pārlapot, gremdējoties aizgājušās dienas saieta brīnišķīgajos mirkļos.

Sarunas. Šai mierīgajā rīta cēlienā risinām sarunas par un ap latvisko – latvisko garīgo, latvisko tradicionālo, latvisko mītisko, kāda nu kuru rītu tēma klātesošajiem ir pieteikusies. Nekad nevar būt drošs, par ko tad īsti kuru dienu sarunas ievirzīsies, taču vienmēr klāt ir gana ļaužu, kas padara tās vērtīgas un
interesantas.

Dienvidus norises

Vakara norises