Ciltis bērniem un jauniešiem

saraksts tiks papildināts, seko līdzi jaunumiem!

Rotaļu cilts (Vida Freija, Linda Dzenža, 3 – 6 g)

Dabas pētnieki (Santa Purviņa, 7 -13 g)

Zvaigžņu cilts (Madara Atiķe, 8 – 11 g)

Modrā Vanaga cilts (Mārtiņš Geks, 7 – 13 g)

Saules meitiņu cilts (Laura Redžina, 14 – 16 g)

Ganu meitu cilts (Ieva Eltermane, meitenes 16 – 18 g)

Medību cilts puišiem (Māris Čakste, 12 – 15 g)

Jauno vīru cilts (Uģis Treide, 16 – 18 g)

Spēka cilts (Uldis Žentiņš, 10 – 15 g)

 

 

Ciltis sievietēm

Ciltis vīriešiem