Riti bērniem un jauniešiem

Trejdeviņi prātnieki (Vida Freija, Anda Nemme 3 – 7 g)

Iepeldi vasarā (Eduards Ozols, Līga Rudzīte 7 – 14 g)

Lomu spēle (rita apraksts, lomu tīkls, laika un pasaules apraksts) (Meža Roberts, 13 – 18 g)