MEŽA SALAS 2022 (31. jūlijs -6. augusts)

“SPĒKS”

Rats pagriežas, spēks atgriežas!

     Saiets TREJDEVIŅI ir vieta, kurā latviešu ģimenes, latviešu dzimtas, mēs visi – TREJDEVIŅI ļaudis kopā veidojam savu laiktelpu. Mēs tajā kopā notiekam, kopā darām, un to kopā piepildām ar savu garīgo saturu, tātad – turam savu tautu, un turam to spēkā.
     2020.gada saietā piepildījām un noslēdzām trīs saietu ciklu – KOPĀ (2018.g.) AUGT (2019.g) UZ GAISMU (2020.g), un pagājušajā gadā ar saieta tēmu “LĪDZSVARS” (2021.g) uzsākām jaunu ciklu, kuru šogad stiprinām ar saieta tēmu “SPĒKS”.
     Esam dzimuši, auguši, un nu izauguši, līdz TREJDEVIŅI ir nostiprinājies tāds, kāds tas ir gatavs stāvēt, pastāvēt un attīstīties. Šogad dosim tam spēku. Spēku, ko paši ņemsim, veidosim, vairosim un laidīsim Pasaulē. Lai TREJDEVIŅI spēks mūs vieno un stiprina! Lai Top!

Saieta TREJDEVIŅI
darba grupa